ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์8 ธ.ค. 2559 18:30โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2559 19:01 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินมาปฏิบัติราชการในโรงเรียนเลยพิทยาคมได้แก่ 1.นางทับทิม  ภายศรี 2.นางระวิวรรณ  ภาโนชิต กลุ่มสาระภาษาไทย 3.นางสมศรี  ประเศรษฐสุต 4.นางวิไลวรรณ ภูวิจารณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 5.นางนวลจันทร์  ไตละนันทน์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 6.นายวิบูลชัย  ราชพัฒน์ 6.นายอดิศักดิ์  สุวรรณสิงห์ กลุ่มสาระพลศึกษา  วันที่ 8 ธันวาคม 2559 [ คลิกดูภาพ ]
Comments