คุณวิไลลักษณ์ ศรียา ประธานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535 และคณะศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535 ได้มามอบทุนให้กับนักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์26 ก.ค. 2560 21:27โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้มีการมอบทุนนักเรียน 1.) คุณวิไลลักษณ์ ศรียา ประธานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535 และคณะศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535 ได้มามอบทุนให้กับนักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม  ตัวแทนมอบทุน ทุนล่ะ 5,000 บาท 1.1) ทุนสนับสนุนกีฬาฟุตบอล 1 ทุน 1.2) ทุนสนับสนุนบาสเกตบอล 1.3) ทุนสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอล 1 ทุน 1.4) ทุนสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม ดนตรี- นาฏศิลป์ 1 ทุน   2.)ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง 1 ทุน ทุนล่ะ 5,000 บาท คือ นางสาวดวงกมล  อินทอง นักเรียนชั้น ม5/3  3.) ทุนการศึกษาทั่วไป 16 ทุน ทุนล่ะ 2,000 บาท  3.1) คุณสุขสันติ์  ศรีบุรินทร์ และคณะศิษย์เก่าเลนพิทยาคม ปี 2535 จำนวน 13 ทุน  3.2) ตัวแทนบริษัท เจ.เอส.สปรอร์ต กรุ๊ป จำนวน 3 ทุน  4.) ทุนสนับสนุนกิจกรรมกีฬา 2 รายการ   4.1) ตัวแทนคณะศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535 มอบลูกบาสเกตบอล จำนวน 10 ลูก ราคา 4,000  4.2) ตัวแทนคุณแคทลียา ต้นก่อหลวง ผู้ปกครองนายจิระเจตน์ ต้นก่อหลวง นักเรียนชั้น ม. 3/9 มอบเสื้อกีฬาฟุตบอลจำนวน 30 ตัว ราคา 5,000  นำโดยตัวแทนที่มามอบทุน  1) ร.ต.อ.ภูวไนย  อุทธตรี  2)นางสาวสุธาทิพย์  วิชชุกร  3)นางสาวทิพวิมล  บุญไชยะ  4) บริษัท เจ.เอส.สปอร์ต  5)นายวัชระ   น้อยมี   [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments