ขอเชิญเข้าชมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์

โพสต์7 พ.ย. 2559 01:10โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 20:13 ]
ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาตร์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีสาระ ความรู้ และความสนุกสนาน  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของนิทรรศการเคลื่อนที่ และมีกิจกรรมเสริมศึกษาต่างๆ เช่น การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกมวิทยาศาสตร์หรรษา โดมดูดาว เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ อพวช. ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2559 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 8 พ.ย. 59 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 9 พ.ย. 59 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 10 พ.ย. 59 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 11 พ.ย. 59
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
7 พ.ย. 2559 01:10
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
7 พ.ย. 2559 01:10
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
7 พ.ย. 2559 01:10
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
7 พ.ย. 2559 01:10
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
7 พ.ย. 2559 01:10
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
7 พ.ย. 2559 01:10
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
7 พ.ย. 2559 01:10
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
7 พ.ย. 2559 01:10
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
7 พ.ย. 2559 01:10
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
7 พ.ย. 2559 01:10
Comments