ข้อตกลงระหว่าง 2 โรงเรียน

โพสต์23 ก.พ. 2559 00:50โดยไม่ทราบผู้ใช้
การประชุมข้อตกลง ( MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคู่พัฒนา ระหว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกับโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมและการทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนในระดับ ม.1,ม.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี [นายอดิศุกดิ์  มุ่งชู]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม [นายธวัช  มูลเมือง ]ได้ทำข้อตกลงกับผู้บริหารโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา [นายวิมล  แพงโคตร] และมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเลยพิทยาคม [ ผศ.ไชยวุฒิ  มนตรีรักษ์ ] เป็นพยานและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา [ ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค ] เป็นพยานในการประชุมข้อตกลง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก

[ คลิกดูภาพเพิ่มเติม ]
Comments