กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

โพสต์27 ก.ค. 2560 03:01โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้จัด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีคณะครูที่ปรึกษาและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ [ ภาพกิจกรรมที่ 1 ]    [ ภาพกิจกรรมที่ 2 ]
Comments