กิจกรรมบูรณาการแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกรรมพอเพียง ออกแบบสร้างสรรค์ยึดมั่นสิทธิผู้บริโภค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

โพสต์19 ม.ค. 2560 01:56โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2560 02:00 ]
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานใน
กิจกรรมบูรณาการแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ออกแบบสร้างสรรค์ยึดมั่นสิทธิผู้บริโภค" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม วันพุธที่ ๑๙  มกราคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments