กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาหารสุขภาพ "Healthy food for junior chef" ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์24 ม.ค. 2562 05:59โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาหารสุขภาพ "Healthy food for junior chef" ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Comments