กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา

โพสต์1 ส.ค. 2561 21:28โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2561 21:34 ]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โรงเรียนเลยพิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ขึ้น ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments