กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพราว อ.เมือง จ.เลย

โพสต์21 ม.ค. 2561 17:58โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2561 18:20 ]
นายจารุวร  สาระทัศนานันท์ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพราว อ.เมือง จ.เลย วันที่ 19 มกราคม 2561  ดูภาพกิจกรรม
Comments