กิจกรรมเดินทางไกลผู้บำเพ็ญประโยชน์และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โพสต์19 ม.ค. 2560 23:40โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2560 02:15 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทางไกลผู้บำเพ็ญประโยชน์และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนเลยพิทยาคมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๑
คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๒
Comments