กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด และเนตรนารี

โพสต์23 ม.ค. 2559 22:29โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2559 22:36 ]
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด และเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อ.เชียงคาน จ.เลย ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559

[ ภาพกิจกรรม 3 ] [ ภาพกิจกรรม 4 ]

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อ.เชียงคาน จ.เลย

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อ.เชียงคาน จ.เลย