กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือ ชั้น ม.3 เลยพิทยาคม

โพสต์23 ม.ค. 2559 22:57โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2559 22:58 ]
กองลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเลยพิทยาคม ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2559