กิจกรรมหน้าเสาธง และการเรียนการสอนในการเรียนปรับระดับภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์29 เม.ย. 2560 19:41โดยพิทยา พรหมปัญญา
กิจกรรมหน้าเสาธง และการเรียนการสอนในการเรียนปรับระดับภาคฤดูร้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 (30 เมษายน 2560) คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments