กิจกรรมการจัด อบรมติวความรู้สู่มหาลัย (O-NET)รายวิชาดาราศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

โพสต์17 ธ.ค. 2560 09:02โดยไม่ทราบผู้ใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการจัด อบรมติวความรู้สู่มหาลัย (O-NET)รายวิชาดาราศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดย คุณครูภัทร  สุขผุย และคุณครู พัสกร  กมลรัตน์  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments