กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกศ์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

โพสต์1 ก.พ. 2560 21:44โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2560 21:46 ]
นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2560 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุดมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments