กิจกรรมการเข้าค่ายเนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์21 ม.ค. 2560 23:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2560 23:10 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของสมาชิกเนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 20 - 21 มกราคม 2560 เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ. สถานที่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง - ผาเกิ้ง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย [ คลิกดูภาพกิจกรรม ]
Comments