กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรูปแบบ Active Learning

โพสต์23 ส.ค. 2560 03:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2560 05:55 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒธรรม เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรูปแบบ Active Learning  วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Comments