กิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (โรงเรียนเลยพิทยาคม)"

โพสต์21 ธ.ค. 2559 22:56โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ในกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (โรงเรียนเลยพิทยาคม)"โดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมกับกิจกรรม "เฟ้นหาคนเก่ง" ครั้งที่ ๑๒ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments