กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 ม.ค. 2560 18:31โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ. อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม [ คลิกดูภาพกิจกรรม ]
Comments