กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระภาษาไทย

โพสต์25 ม.ค. 2560 22:19โดยไม่ทราบผู้ใช้
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระภาษาไทย วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ. อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments