กิจกรรมค่ายบรูณาการท่องโลกกว้างของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SM

โพสต์5 ธ.ค. 2559 05:49โดยไม่ทราบผู้ใช้

โรงเรียนเลยพิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายบรูณาการท่องโลกกว้างของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SM ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
 [ คลิกดูรูปภาพ ]
Comments