กิจกรรมค่าย ( Little English Camp ) รอบที่ 1 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/10,2/10,3/10 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเลย

โพสต์10 ส.ค. 2560 21:55โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2560 19:40 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่าย ( Little English Camp ) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1- 3 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเลย รอบแรก ( ห้อง 1/10,2/10,3/10 )  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments