กิจกรรมค่าย ( Little English Camp ) รอบที่ 2 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/11,2/11,3/11 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเลย

โพสต์12 ส.ค. 2560 19:07โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่าย ( Little English Camp ) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1- 3 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเลย รอบแรก ( ห้อง 1/11,2/11,3/11 ) [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments