กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Science & Fun Camp

โพสต์27 พ.ค. 2559 02:29โดยพิทยา พรหมปัญญา
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  English Science & Fun Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 และ 6/10  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM)   ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2559 ณ  โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments