กิจกรรมโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน

โพสต์26 มิ.ย. 2559 22:21โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2559 09:37 โดย องอาจ เกตะวันดี ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน The project generates sufficient for a family, school and Community และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข็มแข็งใจอาสา Creative Youth Citizenship strong thematic subjects.,ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น Raise awareness against Corruption คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ชุดที่ 1 คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ 2
Comments