กิจกรรมโครงการรณรงค์ " ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง " โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์14 ก.ค. 2560 00:47โดยไม่ทราบผู้ใช้
 โรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ " ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้นในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560  โดย งานกลุ่มทัตกรรมโรงพยาบาลเลย มีกำหนดจัดกิจกรรม  " ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง " โดย มีคณะครูและ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้กการเข้าร่วมกิจกรรม [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ] 
Comments