กิจกรรม Loei Buddy Model "การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเพศศึกษา ก้าวที่กล้าและท้าทาย"

โพสต์29 ก.ค. 2560 07:53โดยพิทยา พรหมปัญญา
คณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม Loei Buddy Model "การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเพศศึกษา ก้าวที่กล้าและท้าทาย" (ภายใต้ โครงการ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย : Loei Buddy Happy Teen) โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง LS อาคารจามุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments