กิจกรรมมหกรรมวิชาการ “เฟ้นหาคนดี คนเก่ง” ครั้งที่ ๑๓

โพสต์29 ส.ค. 2560 07:59โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2560 01:41 ]
กิจกรรมมหกรรมวิชาการ “เฟ้นหาคนดี คนเก่ง” ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ พิธีเปิด มหกรรมวิชาการ "เฟ้นหาคนดี คนเก่ง" ครั้งที่ ๑๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย “อยากเก่งไทยไปที่นี่...!!!!” ๒.ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ “ฝึกคิดกันเถอะ” ๓.ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ “โลกสวยThailand Go Green” 
 ๔.ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม “คำพ่อสอน” ๕.ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ“รู้ไว้ใช่ว่า..... ใส่บ่าแบกหาม” ๖.ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาพลศึกษา“แข็งแกร่งแรงดี”
 ๗.ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี“ออมเพื่ออนาคต”  ๘.ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๙.หน่วยบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 ๑๐.หน่วยบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑.หน่วยบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒.หน่วยบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
 ๑๓.หน่วยบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔.หน่วยบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป  และเปิดอาคาร ๗ (อาคารสุพรรณิการ์)   


Comments