กิจกรรมแนะแนวการสอบชิงทุนรัฐบาลและทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ

โพสต์29 ส.ค. 2559 21:47โดยพิทยา พรหมปัญญา
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ได้แก่ นายอดิพล โพธิ์ศรีสม นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และนายนนท์ปวิธ ภูมิมณี นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการสอบชิงทุนรัฐบาลและทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยการสนับสนุนของฝ่ายแนะแนว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 8:40 – 10:20 น. ณ อาคาร 25 ปีโรงเรียนเลยพิทยาคม โดยมีนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้
คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

Comments