กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์4 มิ.ย. 2559 04:24โดยพิทยา พรหมปัญญา
กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ เพือสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
โดยให้น้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รู้จักการดำเนินชีวิตในโรงเรียนและได้เรียนรู้วัฒนธรรม บริบท แนวปฏิบัติ ความผู้พันต่อสถาบัน    คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments