กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือแข็งแรง"

โพสต์22 ก.ค. 2559 02:08โดยพิทยา พรหมปัญญา
สำนักงานมูลนิธิ  พอ.สว.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้นระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2559 
กลุ่มทันตกรรมโรงพบาบาลเลย จัดกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments