กิจกรรมรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าภายในโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์4 ก.ค. 2561 20:27โดยพิทยา พรหมปัญญา
กิจกรรมรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าภายในโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เนื้อหา - กิจกรรมรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าโครงการโรงเรียนสีเขียว โดยคณะนักเรียนแกนนำ ห้องเรียนสีเขียว ซึ่งรณรงค์เกี่ยวกับมาตรการในการลดการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยคุณครู ณรงค์ชัย บุตรวัง และคุณครูภัทร สุขผุย เป็นผู้ฝึกซ้อม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments