กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์31 พ.ค. 2561 08:58โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2561 08:59 ]
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ศูนย์อำนวยการประสานงานแก้ไขและป้องกันยาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) โรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมกับ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง (คพพ.) โรงเรียนเลยพิทยาคม และชมรม To Be Number One โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ มีกิจกรรมบรรยายพิษภัยของการสูบบุหรี่เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการตัดสินใจที่จะไม่ริเริ่มที่จะลองสูบบุหรี่ คลิกภาพกิจกรรมตามที่นี่
Comments