กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเลยพิทยาคม สนับสนุนเงินเพื่อเป็นงบประมาณในการจัดทำพานไหว้ครู ประจำปี 2561

โพสต์11 มิ.ย. 2561 09:22โดยพิทยา พรหมปัญญา
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเลยพิทยาคม สนับสนุนเงินเพื่อเป็นงบประมาณในการจัดทำพานไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมทั้งสิ้น 78 ห้อง จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อห้องเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีนายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม รับมอบเงินสนับสนุนและได้ส่งมอบให้กับ คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อจัดสรรให้กับห้องเรียนในการดำเนินกิจกรรมต่อไป คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments