กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy

โพสต์26 มิ.ย. 2564 21:57โดยพิทยา พรหมปัญญา
กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  Health Literacy โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสุจินดา นันที นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนและศบค.จ.เลย DMHTTA เพื่อทุกคนปลอดโรคปลอดภัย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments