กิจกรรม STEM Education โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 225 เลยพิทยาคม

โพสต์27 เม.ย. 2561 22:23โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 00:01 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม STEM Education โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัด
ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สพฐ. 225 เลยพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561
ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรม 28/04/61  คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 29/04/61 คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 30/04/61
Comments