กิจกรรมศึกษาดูงานปรับพื้นฐานความรู้เชิงวัฒนธรรม (SM)

โพสต์5 เม.ย. 2559 02:41โดยพิทยา พรหมปัญญา
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)
กิจกรรมศึกษาดูงานปรับพื้นฐานความรู้เชิงวัฒนธรรม ณ วัดท่าแขก โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม กลุ่มแม่บ้านริมแม่น้ำโขง และกลุ่มแม่บ้านมะพร้าวแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วันที่ 5 เมษายน 2559 คลิกภาพกิจกรรม
Comments