กิจกรรมศึกษานอกสถานที่แหล่งเรียนรู้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วและพระบรมธาตุ เจดีย์กาญจนาภิเษก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

โพสต์30 ม.ค. 2560 06:05โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิยทคมได้ จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่แหล่งเรียนรู้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  และพระบรมธาตุ เจดีย์กาญจนาภิเษก อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2560 [ คลิกดูภาพกิจกรรม ]
Comments