กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ นั่งสมาธิ เจริญปัญญา และการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

โพสต์22 ม.ค. 2561 20:07โดยพิทยา พรหมปัญญา
กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ นั่งสมาธิ เจริญปัญญา และการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันที่ 22 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments