กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย GAT/PAT ครั้งที่ 1

โพสต์26 พ.ย. 2560 23:46โดยพิทยา พรหมปัญญา
โรงเรียนเลยพิทยาคมจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย GAT/PAT ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 โดยเป็นวิชา GAT เชื่อมโยง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม และวิชา PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมูลนิธิสว่างคีรีธรรม คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ 01 
คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ 02
Comments