กิจกรรมทัศนศีกษานอกสถานศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์13 ส.ค. 2559 05:53โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2559 05:53 ]
กิจกรรมทัศนศีกษานอกสถานศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดป่าห้วยลาด วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัย พระธาตุศรีสองรักและวัดป่าเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เป็นการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการที่นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างหลากหลายในรายวิชาต่างๆ นักเรียนร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดกิจกรรมขึ้นวันที่ 12 -13 สิงหาคม 2559 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments