กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

โพสต์2 ก.ย. 2560 08:33โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้จัด กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ที่ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
Comments