กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

โพสต์7 ส.ค. 2560 02:45โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2560 01:05 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ไปทัศนศึกษานอสถานที่แหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นการร่วมกิจกรรมตามสมัครใจ
ระดับชั้น ม.๑ จัดทัศนศึกษาในวันที่ ๕ และ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
ระดับชั้น ม.๒ จัดทัศนศึกษาในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ระดับชั้น ม.๓ จัดทัศนศึกษาในวันที่ ๒๖ และ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
Comments