กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์9 ก.ย. 2561 22:10โดยพิทยา พรหมปัญญา
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments