กิจกรรมท่องโลกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โพสต์24 พ.ย. 2561 07:23โดยพิทยา พรหมปัญญา
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)   ได้กำหนดการจัดกิจกรรมท่องโลกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  (วันที่ 19) 
(วันที่ 20) (วันที่ 21)
Comments