กิจกรรมติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย วิชา GAT ความถนัดทั่วไป (ภาษาไทย)

โพสต์1 ธ.ค. 2561 08:12โดยพิทยา พรหมปัญญา
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) ได้จัดกิจกรรมติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย วิชา GAT ความถนัดทั่วไป (ภาษาไทย)ในวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 521 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 01
Comments