กิจกรรมต่อยอดเผยแพร่ความรู้ "ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน"

โพสต์19 ธ.ค. 2559 02:17โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 02:20 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมต่อยอดเผยแพร่ความรู้ "ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน" โดยนักเรียนจากค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ รุ่นที่ ๙ บรรยายความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที ๔ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments