กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์4 ม.ค. 2561 23:05โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2561 06:50 ]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ๕ มกราคม ๒๕๖๐ "รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๑ ชุดที่ ๐๒ ชุดที่ ๐๓ ชุดที่๐๔
Comments