กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์12 ม.ค. 2560 21:09โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2560 04:57 ]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนเลยพิทยาคม ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ ๐๑
คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ ๐๒ คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ ๐๓
Comments