กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติครั้งที่ 35 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีสุธาวาส(พระอารามหลวง) ร่วมกับมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

โพสต์24 ม.ค. 2562 05:29โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติครั้งที่ 35 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีสุธาวาส(พระอารามหลวง) ร่วมกับมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments